20110706 lany 017-5 : květ, macro-detail, včela 20110706 lany 017-6 : macro-detail, motýl 20110706 lany 017-7 : perspektiva 20110706 lany 017-9 : architektura, obloha, park, strom 20110706 lany 017-41 : alej, architektura, perspektiva 20110706 lany 017-42 : architektura, lavička, park, strom, zátiší
20110706 lany 017-47 : Lány, architektura, obloha, park, zámek 20011231 lany - petovy fotky 018-11 : architektura, skleník 20110706 lany 017-77 : macro-detail, vážka 20110706 lany 017-91 : listy, macro-detail, motýl 20110706 lany 017-107 : leknín, voda 20110706 lany 017-109 : leknín, voda
20110706 lany 017-114 : macro-detail, voda, žába 20110706 lany 017-119 : Lány, architektura, zámek 20110706 lany 017-120 : architektura, park, strom 20110706 lany 017-122 : květ, macro-detail